L
O
A
D
I
N
G

Терапии

About Us Image
Физио Кинезис

Шрот терапия

Началото на Шрот терапията е поставено през 1921г.от Катарина Шрот в Майсен,Германия.През 1961г. заедно с дъщеря си Криста се преместват в Бад Зобернхайм и през 1983г.основават своя клиника.След смъртта на майка си,Криста продължава да усъвършенства метода и през 1972г.издава учебник,в който разглежда принципите за лечение на сколиозата в трите равнини на триизмерното пространство-т.нар. 3D терапия.От 1995г.се доразвива от Аксел Хеннес в компанията Асклепиос.

В Германия Шрот методът се превръща в най-широко приетият метод на консервативно лечение на сколиоза,базиран на упражнения в Асклепиос Катарина Шрот Клиник. Обучаващият институт /ISST/International Schroth 3D Scoliosis Therapy,предлага обучение за специалисти,каквото завърших и аз и съм единственият Кинезитерапевт в Стара Загора със сертификат по този метод на лечение. Физио - Кинезис работи по здравна каса, но Шрот терапията е платена и не се поема от НЗОК.

Кинезитерапия,мануална терапия,електро-и светло-лечение,пулитерапия,механотерапия.