L
O
A
D
I
N
G
About Us Image
Физио Кинезис

Катя Бекярова

Лекар, дългогодишен директор на МБАЛ " Ст.Киркович " - Стара Загора,специалист " Физикална и рехабилитационна медицина "
Професионална квалификация
специалност " Физиотерапия,курортология и рехабилитация "- МА - София,1975г.
специалност " Социална медицина и здравеопазване "- Централен институт за усъвършенстване на лекари - СССР,1982г.
Мануална терапия-МА - София,1977г.

Николина Стефанова

МБАЛ '' Ст.Киркович " - ОФТР, Кинезитерапевт , Шрот терапевт
Професионална квалификация
Рехабилитатор - ИПЗКССО - Пловдив,1988г.
Кинезитерапевт - НСА - София,1997г.
Шрот терапевт - ISST International,Germany,Asklepios Katharina Schroth,2020г.